چرا باید گوشت قربانی میان فقرا تقسیم شود؟

  • 1398/05/21
  • 20:06
چرا باید گوشت قربانی میان فقرا تقسیم شود؟

کارشناس مرکز ملی پاسخگویی به سؤالات دینی گفت: دلیل اینکه در روایات متعدد سفارش شده که گوشت قربانی برای فقرا مصرف شود، این است که با این قربانی یک نوع رسیدگی به نیازمندان و روحیه نوعدوستی صورت می‌گیرد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار