روز مرد، پاسداشت کرامت همه پدرانی که جایگاه شان ، میانه بهشت است

  • 1398/12/20
  • 12:01
روز مرد، پاسداشت کرامت همه پدرانی که جایگاه شان ، میانه بهشت است

روز مرد را در آخرین روزهای سال به جشن می نشینیم در حالی که بسیاری از پدران در جمع ما نیستند و بسیاری دیگر به انحاء مختلف به مفتخر شدن به گردن آویز " چهره ماندگار" از سوی فرزندان شان، مدال فراموشی را برگردن انداخته اند! پدرانی که در خانه سالمندان، آسیشگاه های جانبازان و شاید در کوچه و خیابان روی کارتونی خوابیده باشند! کاش یادمان باشد روز پدر برای همه پدران از زمینی تا آسمانی از غنی تا فقیر ، باسواد و کم سواد، روز پدر است و باید دستشان را بوسید.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار