راهکار دینی برای غلبه بر ترس از کرونا

  • 1398/12/23
  • 17:02
راهکار دینی برای غلبه بر ترس از کرونا

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی گفت: همراهی با قرآن و مثبت اندیشی و دعا و ذکر در این روزها بسیار مهم است و این موضوع سبب می شود بر ترس غلبه کنیم.

جدیدترین اخبار

سایت طراحی پوستر پیکو گراف

معرفی سایت طراحی پوستر پیکو گراف

طراحی سایت مهر شبکه

طراحی سایت در تهران موضوع مورد جستجو برای بسیاری از کاربران در تهران می باشد که در جستجو شرکت طراحی وبسایت در تهران هستند.

جدیدترین اخبار